Ďakujeme všetkým účastníkom Online DOD Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline za priazeň - snáď sa vidíme v septembri ;)
...